Eastern Syriac :ܚܵܪܸܣ
Western Syriac :ܚܳܪܶܣ
Eastern phonetic :' ḥa: ris
Category :verb
English :1) = ܚܲܪܸܩ : to set the teeth ; 2) NENA : to nestle in a corner , to huddle / to curl up / t make oneself cosy / to crouch (?) in a corner ;
French :1) = ܚܲܪܸܩ : serrer les dents ; 2) NENA : se nicher dans un coin , se blottir / se pelotonner / s'abriter dans un coin , se tapir (?) ;
Dialect :Eastern Syriac, NENA

Cf. ܚܵܪܸܣ