Eastern Syriac :ܚܸܪܣܦܵܢܬܵܐ
Western Syriac :ܚܶܪܣܦܳܢܬܳܐ
Eastern phonetic :ḥir ' spa:n ta:
Category :adjective
English :feminine of ܚܸܪܣܦܵܢܵܐ : coarse ;
French :féminin de ܚܸܪܣܦܵܢܵܐ : grossière (?) / rugueuse (?) / vulgaire (?) / crue (?) ;
Dialect :Al Qosh