Eastern Syriac :ܟܵܒܠܵܢ
Western Syriac :ܟܳܒܠܳܢ
Eastern phonetic :' ka: bla:n
Category :noun
[Army → Weapons]
English :a sheath ;
French :un fourreau , un étui , une gaine ;
Dialect :Ashita

See also : ܫܘܼܪܢܵܩܵܐ, ܠܒ݂ܝܼܫܬܵܐ ܕܣܲܝܦܵܐ, ܬܸܬ݂ܩܵܐ, ܚܸܠܬܵܐ, ܚܹܠܹ̈ܐ, ܬܹܐܩܵܐ, ܬܹܝܩܵܐ, ܚܦܵܝܵܐ

Source : Maclean