Eastern Syriac :ܟܵܘܢܸܟܬܵܐ
Western Syriac :ܟܳܘܢܶܟܬܳܐ
Eastern phonetic :ko: ' nik tha:
Category :noun
[Clothing]
English :1) a veil ; 2) a napkin , a towel ; 3) a handkerchief ;
French :1) un voile ; 2) une serviette de table , une serviette de toilette ; 3) un mouchoir ;
Dialect :NENA

See also : ܦܝܼܫܓܝܼܪ, ܡܟܲܦܪܵܢܵܐ, ܕܲܣܬܡܵܠ, ܡܲܚܡܵܠܵܐ