Eastern Syriac :ܟܵܠܵܒܵܝܵܐ
Western Syriac :ܟܳܠܳܒܳܝܳܐ
Eastern phonetic :ka: la: ' ba: ia:
Category :noun
[Human being]
English :a descendant of Caleb ;
French :un descendant de Caleb ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܟܵܠܵܒ݂