Eastern Syriac :ܬܵܡܸܣ
Western Syriac :ܬܳܡܶܣ
Eastern phonetic :' ta: mis
Category :verb
[Human → Body]
English :eyes ... : to be sore ;
French :yeux ... : être sensible , être douloureux / faire mal , brûler (?) ;
Dialect :NENA

Cf. ܡܬܲܠܡܸܣ

Variants : ܟ̰ܵܡܸܣ

See also : ܟ̰ܵܠܸܣ