Eastern Syriac :ܟܹܢܵܟܹܢܵܐ
Western Syriac :ܟܶܢܳܟܶܢܳܐ
Eastern phonetic :ki: na: ' ki: na:
Category :noun
[Human → Disease]
English :quinine ;
French :la quinine ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܟܹܢܵܟܝܼܢܵܐ, ܟܹܢܵܐܟܝܼܢܵܐ

Variants : ܩܹܢܵܩܹܢܵܐ

this word is derived from Peruvian Indian kina : bark

mot d'origine indienne du Pérou : kina : écorce

Source : Maclean, Bailis Shamun