Eastern Syriac :ܡܫܝܼܚܵܝܬܵܐ
Western Syriac :ܡܫܺܝܚܳܝܬܳܐ
Root :ܡܫܚ
Eastern phonetic :mši: ' ḥé ta:
Category :adjective
[Religion]
English :feminine of ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ : Christian ;
French :féminin de ܡܫܝܼܚܵܝܵܐ : chrétienne ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܡܫܚ, ܡܸܫܚܵܐ, ܡܫܝܼܚܵܐ, ܡܚܵܐ ܡܸܫܚܵܐ, ܡܲܚܝܵܢܵܐ ܕܡܸܫܚܵܐ, ܡܫܵܚܵܐ, ܡܲܫܚܵܢܵܐ, ܡܸܫܚܵܢܵܐ, ܡܸܬܡܲܫܚܵܢܵܐ, ܡܫܝܼܚܵܢܘܼܬ݂ܵܐ, ܡܵܫܸܚ

Variants : ܟܪܸܣܛܝܵܢܬܵܐ