Eastern Syriac :ܟܸܪܝܵܪ
Western Syriac :ܟܶܪܝܳܪ
Eastern phonetic :' ki ria:r
Category :noun
[Moral life → Intelligence]
English :1) Kurdish origin : see ܚܘܼܟ݂ܵܡܵܐ ; 2) Al Qosh : a sale ;
French :1) origine kurde : voir ܚܘܼܟ݂ܵܡܵܐ ; 2) Al Qosh : une vente , une solde (?) ;
Dialect :Eastern Syriac