Eastern Syriac :ܟܸܪܡܵܢܫܵܗ
Western Syriac :ܟܶܪܡܳܢܫܳܗ
Eastern phonetic :kir ' ma:n ša:
Category :proper noun
[Humanities → Geography]
English :the name of a city in Iran
French :nom d'une ville d'Iran
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܟܸܪܡܵܢ