Eastern Syriac :ܟܲܬܵܒ݂ܵܐ
Western Syriac :ܟܰܬܳܒ݂ܳܐ
Root :ܟܬܒ
Eastern phonetic :ka ' ta: wa:
Category :noun
[Professions]
English :masculine : a scribe , a copist , a writer / an author ; féminin : ܟܲܬܵܒ݂ܬܵܐ ;
French :masculin : un scribe , un copiste , un écrivain / un auteur ; féminin : ܟܲܬܵܒ݂ܬܵܐ ;
Dialect :Eastern Syriac, Classical Syriac, NENA

Cf. ܟܬܒ, ܡܲܟܬܸܒ݂, ܟܬ݂ܵܒ݂ܬܵܐ, ܟܬ݂ܵܒ݂ܘܿܢܵܐ, ܟܸܬ݂ܒܘܼܬ݂ܵܐ, ܟܵܬܸܒ݂, ܟܬܵܒܚܵܢܵܐ, ܟܬܵܒܚܵܢܵܟ̰ܝܼ

NENA : ܟܲܬ݂ܵܒ݂ܵܐ

NENA : ܟܲܬ݂ܵܒ݂ܵܐ