Eastern Syriac :ܫܠܝܼܚܘܼܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܫܠܺܝܚܽܘܬ݂ܳܐ
Eastern phonetic :šli: ' ḥu: tha:
Category :noun
[Humanities → Language]
English :a message ;
French :un message ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܫܠܝܼܚܵܝܵܐ, ܫܠܝܼܚܵܝܘܼܬܵܐ, ܫܠܝܼܚܵܐ, ܫܠܲܚ, ܫܵܠܸܚ, ܫܠܝܼܚܘܼܬ݂ܵܐ

See also : ܟܬ݂ܵܒ݂ܘܿܢܵܐ, ܟܬܝܼܒ݂ܵܐ, ܟܬܝܼܒ݂ܬܵܐ, ܐܸܓܲܪܬܵܐ, ܡܲܐܠܲܟ݂ܘܼܬ݂ܵܐ, ܣܲܩܪܵܐ, ܟܬ݂ܵܒ݂ܵܐ, ܩܵܨܸܕܘܼܬܵܐ