Eastern Syriac :ܫܲܠܗܸܒ݂ܝܼܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܫܰܠܗܶܒ݂ܺܝܬ݂ܳܐ
Eastern phonetic :' šal hi ' wi: tha:
Category :noun
[Science → Physical sciences]
English :a flame ;
French :une flamme ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܫܲܠܗܸܒ݂, ܠܵܗܵܐ

See also : ܡܫܲܠܗܸܡ

Al Qosh : ܫܲܠܸܗܒ݂ܝܼܬ݂ܵܐ

Al Qosh : ܫܲܠܸܗܒ݂ܝܼܬ݂ܵܐ