Eastern Syriac :ܩܲܪܵܣܬܵܐ
Western Syriac :ܩܰܪܳܣܬܳܐ
Eastern phonetic :qa ' ra:s ta:
Category :noun
[Industry]
English :a lever ;
French :un levier , une manette (?) ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܠܵܓܵܢ, ܡܲܕ݂ܠܵܐ, ܡܸܕ݂ܠܵܐ, ܡܘܼܟ݂ܠܵܐ, ܠܵܗܙܵܐ, ܡܣܲܠܩܵܢܵܐ