Eastern Syriac :ܚܹܡܵܪ
Western Syriac :ܚܶܡܳܪ
Eastern phonetic :' ḥi: ma:r
Category :noun
[Nature → Earth]
English :Exodus : 2, 3 : bitumen ;
French :Exode : 2, 3 : le bitume ;
Dialect :Classical Syriac
Hebrew :ḥimar  חֵמָר «bitumen» «le bitume»

See also : ܩܝܼܪ, ܟܘܼܦܪܵܐ, ܩܘܼܦܪܵܐ