Eastern Syriac :ܓ̰ܸܢܣܵܐ ܕܹܟ݂ܪܵܢܵܝܵܐ
Western Syriac :ܓ̰ܶܢܣܳܐ ܕܶܟ݂ܪܳܢܳܝܳܐ
Eastern phonetic :' djin sa: di ḥra: ' na: ia:
Category :noun
[Humanities → Language]
English :the masculine gender ;
French :le genre masculin , le sexe masculin (?) / le sexe fort (?) ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܓܸܢܣܵܐ ܢܸܩܒܬܵܢܵܝܵܐ, ܓܸܢܣܵܐ, ܓܸܢܣܵܝܵܐ