Eastern Syriac :ܡܕܝܼܢܵܐ
Western Syriac :ܡܕܺܝܢܳܐ
Eastern phonetic :' mdi: na:
Category :proper noun
[Humanities → Geography → Countries]
English :1) Medinah ; 2) a city , a large town ;
French :1) Médine ; 2) une ville ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ, ܡܕ݂ܝܼܢܵܝܘܼܬ݂ܵܐ, ܡܕܝܼܢ݇ܬܘܿܢܝܼܬܵܐ

See also : ܡܵܚܘܿܙܵܐ