Eastern Syriac :ܡܘܼ̈ܓ݂ܕܸܠܹܐ
Western Syriac :ܡܽܘ̈ܓ݂ܕܶܠܶܐ
Eastern phonetic :mu gh ' di lé
Category :noun
[Country → Trees]
English :timber ;
French :du bois de construction ... ;
Dialect :Al Qosh

See also : ܩܲܕܵܐ