Eastern Syriac :ܐܵܡܘܿܪ̈ܵܝܹܐ
Western Syriac :ܐܳܡܽܘܪ̈ܳܝܶܐ
Eastern phonetic :a: mu ' ra: yé
Category :proper noun
[Humanities → Geography → Countries]
Dialect :Classical Syriac

ܡܘܿܪܝܼܵܐ

Peshitta

Peshitta