Eastern Syriac :ܡܸܙܹ̈ܐ
Western Syriac :ܡܶܙ̈ܶܐ
Eastern phonetic :' mi zé
Category :noun
[Human → Body]
English :plural of ܡܸܙܬܵܐ : the hair , hairs (?) ;
French :pluriel de ܡܸܙܬܵܐ : les cheveux , la chevelure , les poils (?) ;
Dialect :Classical Syriac, NENA, Al Qosh

Variants : ܡܸܙܵܙܹ̈ܐ, ܡܸܙܲܬ̈ܝܵܬ݂ܵܐ

See also : ܦܸܪܛܵܐ, ܟܲܟܵܠܘܼܬ݂ܵܐ, ܣܸܢܒܸܠܬܵܐ, ܟܵܘܣܵܐ, ܣܥܲܪܬܵܐ