Eastern Syriac :ܡܲܚܠܲܬ݂
Western Syriac :ܡܰܚܠܰܬ݂
Eastern phonetic :' maḥ lath
Category :proper noun
[Human being]
English :1) 2 Chronicle : 11, 18 : Mahalath ; 2) title of Psalm 53 ;
French :1) 2 Chroniques : 11, 18 : Mahalath ; 2) titre du Psaume 53 ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܡܲܚܠܸܬ݂ ܠܥܲܢܘܿܬ݂