Eastern Syriac :ܡܚܲܩܵܐ
Western Syriac :ܡܚܰܩܳܐ
Eastern phonetic :' mḥa qa:
Category :adverb
[Human → Speech]
English :verily , in truth , to tell the truth (?) ;
French :en vérité , vrai , à vrai dire (?) / à dire vrai (?) , en réalité ;
Dialect :Al Qosh

Cf. ܗܵܩܵܐ