Eastern Syriac :ܡܵܝܹܐ
Western Syriac :ܡܳܝܶܐ
Eastern phonetic :' ma: yi:
Category :verb
[Human → Speech]
English :1) = ܝܵܡܹܐ : to take an oath ; 2) = ܡܲܝܬ݂ܹܐ : to bring , to fetch ;
French :1) = ܝܵܡܹܐ : prêter serment ; 2) = ܡܲܝܬ݂ܹܐ : apporter , faire venir ;
Dialect :Other