Eastern Syriac :ܡܝܼܠܵܢܬܵܐ
Western Syriac :ܡܺܝܠܳܢܬܳܐ
Eastern phonetic :mi: ' la:n ta:
Category :adjective
[Colors]
English :feminine of ܡܝܼܠܵܢܵܐ : blue , bluish ;
French :féminin de ܡܝܼܠܵܢܵܐ : bleue , bleutée ;
Dialect :Eastern Syriac, Classical Syriac

Cf. ܡܝܼܠܘܼܬ݂ܵܐ, ܡܝܼܠܵܐ, ܡܝܼܠܢܵܝܵܐ, ܡܝܼܠܢܵܝܬܵܐ, ܡܲܡܝܸܠ

Variants : ܫܝܼܢܹܐ

See also : ܙܲܪܩܵܐ, ܣܵܣܓܵܘܢܵܐ, ܙܪܝܩܵܐ, ܢܝܼܠܵܐ, ܣܲܦܝܼܠܵܐ, ܙܲܪܩܬ݂ܵܐ, ܝܩܝܼܢܵܐ