Eastern Syriac :ܡܝܼܠܢܵܝܬܵܐ
Western Syriac :ܡܺܝܠܢܳܝܬܳܐ
Eastern phonetic :mi:l ' né ta:
Category :adjective
[Colors]
English :feminine of ܡܝܼܠܢܵܝܵܐ : bluish ;
French :féminin de ܡܝܼܠܢܵܝܵܐ : bleutée , bleuâtre ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܡܝܼܠܵܢܵܐ, ܡܝܼܠܵܢܬܵܐ, ܡܝܼܠܘܼܬ݂ܵܐ, ܡܝܼܠܵܐ