Eastern Syriac :ܡܵܟ݂ܝܼܪܵܝܵܐ
Western Syriac :ܡܳܟ݂ܺܝܪܳܝܳܐ
Eastern phonetic :ma: ḥi ' ra: ia:
Category :noun
[Human being]
English :a Machirite ;
French :un machirite ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܡܵܟ݂ܝܼܪ