Eastern Syriac :ܡܢܝܼ
Western Syriac :ܡܢܺܝ
Eastern phonetic :' mni:
Category :proper noun
[Religion → Myths]
English :Isaiah : 65, 11 : Destiny personified , King James Version : "that number" , see ܡܢܝܼ ;
French :Esaïe : 65, 11 : Meni , le Destin personnifié ;
Dialect :Classical Syriac
Hebrew :מְנִי «that number» «Meni»

Cf. ܡܢܝܼ

See also : ܚܸܠܩܵܐ

Maclean ; not in Peshitta

Maclean ; pas dans la Peshitta