Eastern Syriac :ܦܵܬܹܐ
Western Syriac :ܦܳܬܶܐ
Eastern phonetic :' pa: ti:
Category :verb
[Measures → Length]
English :1) to be wide , to be broad ; 2) to be enlarged ; past participle ܦܸܬܝܵܐ : wide ;
French :1) être large , être vaste ; 2) être élargi ; participe passé ܦܸܬܝܵܐ : large ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܡܲܦܬܘܼܝܸܐ, ܦܬܵܐ, ܡܲܦܬܹܐ, ܡܦܵܬ݂ܹܐ