Eastern Syriac :ܩܘܼܪܹܨܵܝܢܵܐ
Western Syriac :ܩܽܘܪܶܨܳܝܢܳܐ
Eastern phonetic :qu: ri: ' ṣé na:
Category :noun
[Country → Plants]
English :a blue thistle ;
French :un chardon bleu ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܡܩܲܪܨܸܢ

Variants : ܩܲܪܨܸܒܬܵܐ, ܩܲܪܨܝܵܢܵܐ, ܩܲܪܨܥܵܢܵܐ