Eastern Syriac :ܓܪܲܫܵܢܵܐ ܕܦܲܦܪܘܿܣ
Western Syriac :ܓܪܰܫܳܢܳܐ ܕܦܰܦܪܽܘܣ
Eastern phonetic :gra ' ša nad ' pa pros
Category :noun
[Human being]
English :a smoker
French :un fumeur
Dialect :Urmiah