Eastern Syriac :ܚܸܡܝܵܢܝܼܬܵܐ
Western Syriac :ܚܶܡܝܳܢܺܝܬܳܐ
Eastern phonetic :ḥi mia: ' ni: ta:
Category :noun
[Human → Family]
English :a mother-in-law ;
French :une belle-mère ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܚܡܵܬ݂ܵܐ