Eastern Syriac :ܪܵܚܹܫ
Western Syriac :ܪܳܚܶܫ
Eastern phonetic :' ra: ḥi:š
Category :verb
[Animals]
English :1) to crawl , to creep ; 2) Rhétoré ; followed by ܒܲܬ݂ܵܪ ? : to follow ; Rhétoré ; ܗܵܕܲܟ݂ ܝܼܠܵܗܿ ܡܵܡܝܼ ܦܘܼܪܬܘܿ ܘܐܲܚܢܝܼ ܠܙܝ̈ܡܹܐ݇ܝܘܸܝܚ ܕܪܵܚܫܹܝܚ ܒܲܬ݂ܪܹܗ : that is the way it is Mami Purto, and as for us, we must follow the world , that is how it is Mami Purto, and we are to follow suit ;
French :1) ramper , courir comme un insecte ; 2) Rhétoré, suivi de ܒܲܬ݂ܵܪ ? : suivre (?) ; Rhétoré ; ܗܵܕܲܟ݂ ܝܼܠܵܗܿ ܡܵܡܝܼ ܦܘܼܪܬܘܿ ܘܐܲܚܢܝܼ ܠܙܝ̈ܡܹܐ݇ܝܘܸܝܚ ܕܪܵܚܫܹܝܚ ܒܲܬ݂ܪܹܗ : il en est ainsi Mami Pourto, et nous, nous devons suivre le monde ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܡܲܫܪܸܨ, ܪܫܵܦܵܐ, ܫܸܪܨܵܐ, ܫܵܪܹܨ, ܡܪܲܓ̰ܪܸܓ̰