Eastern Syriac :ܡܓܵܘܹܢ
Western Syriac :ܡܓܳܘܶܢ
Root :ܓܘܢ
Eastern phonetic :(m) ' ga: wi:n
Category :verb
[Colors]
English :to colour / to color , to tinge ;
French :colorier , teinter ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܓܘܢ, ܡܓܵܘܹܢ, ܡܓܵܘܹܢ, ܡܓܵܘܢܸܢ, ܣܸܡܝܵܐ ܕܓܵܘܢܹ̈ܐ, ܣܲܡܵܐ ܕܓܵܘܢܵܐ, ܡܓ݂ܵܘܢܵܢܵܝܵܐ, ܡܓ݂ܵܘܢܵܢܝܼܬܵܐ, ܓܵܘܢܵܐ, ܓܵܘܢܵܢܵܐ

See also : ܡܪܲܢܓܸܢ

Source : Maclean