Eastern Syriac :ܬܵܗ݇ܝܹܐ
Western Syriac :ܬܳܗ݇ܝܶܐ
Eastern phonetic :' ta: yi:
Category :verb
[Moral life → Feelings]
English :1) verb : = ܬܵܗܹܐ ; 2) adjective ; food .... : pleasant , delicious (?) / scrumptious (?) ;
French :1) verbe ; = ܬܵܗܹܐ ; 2) adjectif ; nourriture .... : agréable à manger ... , délicieux (?) ;
Dialect :Urmiah

Variants : ܬܲܥܝܹܐ