Eastern Syriac :ܡܲܪܵܐ
Western Syriac :ܡܰܪܳܐ
Eastern phonetic :' ma ra:
English :a drilling machine ;
French :une machine à percer , une perceuse (?) , une perforatrice (?) , un trépan (?) ;
Dialect :

See also : ܬܵܘܫܵܐ, ܬܵܦ̮ܫܵܐ, ܟܵܡܵܢܵܐ, ܣܵܪܕܵܣܘܼܪ, ܒܘܿܪܓ݂ܝܼ, ܡܲܩܲܒܬܵܐ, ܒܵܙܹܥ, ܡܲܬܩܵܒ, ܒܵܙܘܿܥܵܐ

Lishani

Lishani