Eastern Syriac :ܛܠܲܦܣܵܢܹ̈ܐ
Western Syriac :ܛܠܰܦܣܳܢ̈ܶܐ
Eastern phonetic :ṭlap ' sa: ni:
Category :noun
[Sport]
English :chess ;
French :le jeu d'échecs , les échecs ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܦܸܣܦܸܣܵܐ, ܨܸܬܪ̈ܲܢܓ̰ܹܐ, ܩܘܿܛܝܼܢ

Source : Yoab Benjamin, Bailis Shamun