Eastern Syriac :ܣܸܒܠܬܵܐ
Western Syriac :ܣܶܒܠܬܳܐ
Eastern phonetic :' sibl ta:
Category :noun
English :a ladder ;
French :une échelle ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܣܹܡܲܠܬܵܐ, ܣܸܒܸܠܬܵܐ