Eastern Syriac :ܪܘܝܼܚܘܼܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܪܘܺܝܚܽܘܬ݂ܳܐ
Eastern phonetic :rwi: ' ḥu: tha:
Category :noun
[Humanities → Geography]
English :space ;
French :l'espace ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܐܹܪܵܐ ܕܐܵܪܚܹܐ, ܪܘܵܚܬܵܐ

See also : ܫܸܛܚܵܐ, ܐܲܬ݂ܪܵܐ

Lishani

Lishani