Eastern Syriac :ܚܸܫܠܵܐ
Western Syriac :ܚܶܫܠܳܐ
Eastern phonetic :' ḥiš la :
Category :noun
[Feeding → Drink]
English :beer / barley-water ;
French :la bière ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܗܸܫܠܵܐ

Variants : ܒܝܼܪܵܐ

See also : ܒܘܼܙܵܐ, , ܒܝܼܪܵܐ, ܡܲܚܡܸܥ ܚܸܫܠܵܐ, ܦܝܼܘܵܐ, ܡ̈ܝܼܵܐ ܕܣܥܵܪܹ̈ܐ

Aghassi -ܚܲܫܠܵܐ