Eastern Syriac :ܦܝܼܠܝܼܦܸܣܵܝܵܐ
Western Syriac :ܦܺܝܠܺܝܦܶܣܳܝܳܐ
Eastern phonetic :pi: li: pi ' sa: ia:
Category :noun
[Humanities → Geography → Countries]
English :a Philippian ;
French :un Philippien ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܦܝܼܠܝܼܦܘܿܣ