Eastern Syriac :ܦܝܼܪܘܼܙܵܐ
Western Syriac :ܦܺܝܪܽܘܙܳܐ
Eastern phonetic :pi: ' ru: za:
Category :noun
[Nature → Minerals]
English :a turquoise ;
French :une turquoise ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܦܝܼܪܘܼܙ, ܦܵܝܪܝܼܙ

See also : ܢܸܩܥ݈ܬ݂ܵܐ, ܣܲܦܝܼܠܵܐ, ܛܸܦܪܵܐ, ܦܝܼܪܘܼܙܵܐ, ܟܵܪܘܼܙܵܐ

Source : Yoab Benjamin, Bailis Shamun