Eastern Syriac :ܦܵܠܸܓ
Western Syriac :ܦܳܠܶܓ
Root :ܦܠܓ
Eastern phonetic :' pa: lig
Category :noun
[Science → Mathematics]
English :transitive : to divide , to be divided ;
French :partager , diviser , être partagé / divisé ;
Dialect :Classical Syriac, Al Qosh

Cf. ܦܠܓ, ܦܠܝܼܓܵܐ, ܦܠܝܼܓܘܼܬܵܐ, ܦܵܠܵܓ݂, ܠܵܐ ܡܸܬ݂ܦܲܠܓ݂ܵܢܵܐ

NENA, Al Qosh : ܦܵܠܹܐ

NENA, Al Qosh : ܦܵܠܹܐ