Eastern Syriac :ܦܠܝܬ݂ܵܝܹ̈ܐ
Western Syriac :ܦܠܝܬ݂ܳܝ̈ܶܐ
Eastern phonetic :pli: ' tha: yi:
Category :noun
[Humanities → Geography → Countries]
English :2 Samuel : 20, 23 : les Pelethites ;
French :2 Samuel : 20, 23 : les Péléthiens ;
Dialect :Classical Syriac

See also : ܟܪ̈ܝܼܬ݂ܵܝܹܐ

Peshitta : ܦܵܠܚܹ̈ܐ

Peshitta : ܦܵܠܚܹ̈ܐ