Eastern Syriac :ܗܲܪܗܵܪܵܐ
Western Syriac :ܗܰܪܗܳܪܳܐ
Eastern phonetic :har ' ha: ra:
Category :noun
[Human → Senses]
English :1) a mirage ; 2) a murmur ; 3) Yoab Benjamin : a phantom ;
French :1) un mirage ; 2) un murmure ; 3) Yoab Benjamin : un fantôme ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܗܲܓܵܓܵܐ, ܣܒܝܼܪܘܼܬܵܐ, ܫܵܪܐܵܒ݂, ܫܪܲܓ݂ܪܵܓ݂ܝܼܬܵܐ

Lishani

Lishani