Eastern Syriac :ܦܵܪܚܵܢܝܼܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܦܳܪܚܳܢܺܝܬ݂ܳܐ
Root :ܦܪܚ
Eastern phonetic :pa:r ḥa: ' ni: tha:
Category :noun
[Animals → Birds]
Dialect :Eastern Syriac, Other

ܦܵܪܚܲܬ ܠܲܝܠܹܐ

feminine of ܦܵܪܚܵܢܵܐ

féminin de ܦܵܪܚܵܢܵܐ