Eastern Syriac :ܦܵܫܵܙܝܼܢ
Western Syriac :ܦܳܫܳܙܺܝܢ
Eastern phonetic :pa: ' ša: zi:n
Category :noun
[Transport → Surface]
English :a pair of saddle-bags / saddlebags ;
French :une paire de sacoches ;
Dialect :Ashita

Variants : ܦܵܫܵܙܝܼܢܟܹܐ

See also : ܚܘܼܪܓ̰ܵܐ, ܛܲܐܝܵܐ, ܟ݂ܘܼܪܓ̰ܵܐ