Eastern Syriac :ܩܲܕܵܓ݂ܣܵܙ
Western Syriac :ܩܰܕܳܓ݂ܣܳܙ
Eastern phonetic :qa ' da:gh saz
Category :noun
[Professions]
English :a maker of coloured calico ;
French :un fabriquant de tissu de couleur en coton ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܩܲܕܵܓ݂