Eastern Syriac :ܩܘܼܣܛܲܢܛܝܼܢܵܦܵܘܠܝܼܣ
Western Syriac :ܩܽܘܣܛܰܢܛܺܝܢܳܦܳܘܠܺܝܣ
Eastern phonetic :qus ṭa: ṭi: na: ' po: li:s
Category :proper noun
[Humanities → Geography → Countries]
English :Constantinople ;
French :Constantinople ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܩܘܼܣܛܲܢܛܝܼܘܿܣ

Variants : ܩܘܼܢܣܛܲܢܛܝܼܢܵܦܵܘܠܝܼܣ

See also : ܐܸܣܬܲܢܒܘܼܠ