Eastern Syriac :ܩܘܿܪܝܼܠܘܿܣ
Western Syriac :ܩܽܘܪܺܝܠܽܘܣ
Eastern phonetic :qu: ' ri: lu:s
Category :proper noun
[Human being]
English :Cyril ;
French :Cyrille ;
Dialect :Classical Syriac

nom d'origine grecque

nom d'origine grecque