Eastern Syriac :ܩܸܘܪܝܼܢܹܐ
Western Syriac :ܩܶܘܪܺܝܢܶܐ
Eastern phonetic :qu: ' ri: ni:
Category :proper noun
[Humanities → Geography → Countries]
English :Acts : 2, 10 : Cyrene ;
French :Actes : 2, 10 : Cyrène ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܩܸܘܪܝܼܢܵܝܵܐ